ถามคำถามเซ้งปวย

ก่อนกดโยนเซ้งปวยโปรดตั้งจิตอธิฐาน และนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิที่เคารพนับถือให้ดลบรรดาลให้การทำนายผ่านเซ้งปวย
ได้คำตอบออกมาตามความเป็นจริง ทำสมาธิให้จิตสงบ ไม่วอกแว่ก จิตอยู่กับคำถาม
จากนั้นให้ถามคำตอบ 1 คำถาม โดยเซ้งปวย จะตอบในรูปแบบ ใช่ ไม่ หรือไม่มีความคิดเห็น เท่านั้นคลิกเซ้งปวยเพื่อเสี่ยงทาย