ฮวงจุ้ย  ทิศมงคล   ฮวงจุ้ย ทิศมงคล มีผลต่อชีวิตคุณ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพลังดาว 6 : ดาวดี ...
ทิศนี้มีพลังดาว 6 ซึ่งเป็นดาวดีมีพลังเป็น “ธาตุทอง” สะสมตัวอยู่แสดงพลังในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจ ยศศักดิ์ ตำแหน่ง การเมือง การปกครอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีพลังดาว 1 : ดาวด...
ทิศนี้มีพลังดาว 1 ซึ่งเป็นดาวดีมีพลังเป็น “ธาตุน้ำ” สะสมตัวอยู่แสดงพลังในเรื่องโชคเสริม การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า การเงิน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีพลังดาว 8 : ดาวดี...
ดาวที่มงคลที่สุด โดยดาว 8 ดังกล่าวมีพลังเป็น “ธาตุดิน” แสดงถึงการสะสมเพิ่มพูนมากยิ่งๆ ขึ้น ส่งผลดีโดยตรงในเรื่องโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ
ทิศตะวันตก มีพลังดาว 9 : ดาวดี เข้าสถิตท...
เนื่องจากทิศตะวันตกในปีนี้เป็นทิศแตก การตอก เจาะ กระทบทิศนี้แบบไม่ดูฤกษ์ จะส่งผลร้ายแบบไม่คาดคิด