ทำนายฝันดี-ร้าย  
ฝันเห็น ขี้ , ข้าวสาร , ขึ้นต้นไม้ , ขอท...
ความฝัน ในหมวด ข
ฝันเห็น กษัตริย์ , กบ , ไก่ , แก้ว , กลอ...
ความฝัน ในหมวด ก